[Lyrics] Rudeboy — “#IFAi”

Rudeboy

STREAM/DOWNLOAD MP3

Rudeboy – #IFAi Lyrics


Girl I can`t Leave My Life Without You
When I Open My Eyes I Need You
Now I`m So Much In Love, I Love You


Are You Listening?
Are you there?
If I Tell You I Love You
No Use Me dey Play
No think Say I Dey Craze oh
If I Tell You I Love You
No Use Me They Play
No Put Me For Cage oh


Wo uh wo
Yea eh eh yea yea eh
I Love You I Love You


If I Tell You Say Na Only You wey dey burst My Brain o
How You Do Feel? Abi You Know They Look Uche Face o
Only You, Nobody Else


Are You Listening?
Areyou there?
If I Tell You I Love You
No Use Me Dey Play
No Think Say I Dey Craze oh
If I Tell You I Love You
No Use Me dey Play
No Put Me For Cage Oh


Wo uh wo
Yea eh eh, yea yea eh
I Love You I Love You
Only You uhuh uh uh uh uh
Na eheee, e yea yea
Only You, You , You


Are You Listening?
Are you there?
If I Tell You I Love You
No Use Me Dey Play
No Think Say I Dey Craze
If I Tell You I Love You
No Use Me They Play
No Put Me For Cage Oh
Are You Listening? oh oh
Are you there?
e hee

The post [Lyrics] Rudeboy — “#IFAi” appeared first on tooXclusive.

Similar Posts