Pop Smoke x Davido — “Tsunami Lyrics”

Pop Smoke

Pop Smoke ft Davido – “Tsunami Lyrics

STREAM

LYRICS


I don’t wanna
I don’t wanna wait for you to love me, no
Yeah, every other day,?you?got me thinking?if it’s real low
Girl wine it,?come my way
I got some my way
Girl you my summer,?give?me?sunshine ee
If you move?to the left
Me na go move to the right
Baby girl’s back way gon’ treat me right
Me wan’ the one wey her pum pum tight
Oh girl you do me like kryptonite


Do you want me?
‘Cause girl I want you
It’s pretty obvious that I wanna put it on you
I can’t be with you ’cause I got a girl, I’m dating
When you whyne it on me, girl
Might end in a fuckin’ Tsunami

Do you want me?
‘Cause girl I want you
It’s pretty obvious that I wanna put it on you
I can’t be with you ’cause I got a girl, I’m dating
When you whyne it on me, girl
Might end in a fuckin’ Tsunami


All these chains on my neck, feel like Rick the Ruler
All yellow gold like Mansa Musa
Iced out bezel cooler than a cooler
It’s just me and my bae shootin’ with a shooter
Let me tell you ’bout this mama out from Brooklyn
Shawty say she like how I’m lookin’
Shawty said I look like a snack
And if I ever had home cooking (Home cook’)
And I’m like “Fuck that”
You ever had a Nigga that’s wooin’ (Woo)
You better know what you doin’ (What you do)
‘Cause I’ll take you shopping (Shoppin’)
I’ll spoil you, baby (Baby)
Christian Dior (Dior)
Mike Amiri (Amiri)
Céline (Céline)

Do you want me?
‘Cause girl I want you
It’s pretty obvious that I wanna put it on you
I can’t be with you ’cause I got a girl, I’m dating
When you whyne it on me, girl
Might end in a fuckin’ Tsunami

Do you want me?
‘Cause girl I want you
It’s pretty obvious that I wanna put it on you
I can’t be with you ’cause I got a girl, I’m dating
When you whyne it on me, girl
Might end in a fuckin’ Tsunami


It’s 2AM from a one to a ten, you a ten
Baby let’s not pretend (Let’s not pretend)
I ain’t just tryna be friends (Friends)
When I’m with you ’til the end (‘Til the end)
And I pull up Bentley truck (Bentley truck)
They know my chains is tucked (Tucked)
These bitches be lame as fuck (Lame as fuck)
These bitches be lame as fuck (Lame as fuck)
I’m just, stuck in my way (My way)
Oh, oh
I ain’t tryna play with you (With you)
‘Cause you my baby (My baby)
Let’s hop on the Wraith (Oh, oh, oh)
Red bottoms like you stepped up in ketchup (Oh, oh)
Act up and a Nigga won’t let up (No, oh)

Do you want me?
‘Cause girl I want you
It’s pretty obvious that I wanna put it on you
I can’t be with you ’cause I got a girl, I’m dating
When you whyne it on me, girl
Might end in a fuckin’ Tsunami

Do you want me?
‘Cause girl I want you
It’s pretty obvious that I wanna put it on you
I can’t be with you ’cause I got a girl, I’m dating
When you whyne it on me, girl
Might end in a fuckin’ Tsunami

Pop Smoke ft Davido – “Tsunami Lyrics

Visit LYRICABLE For More Song Lyrics

The post Pop Smoke x Davido — “Tsunami Lyrics” appeared first on tooXclusive.

Similar Posts